siedziba zarządu wojewóddzkiego budynek strzelnicy strzelnica w środku
panorma strzelnicy uczestnicy zajęc na strzelnicy Sztandar Zarządu Wojewódzkiego